top of page

BÆREKRAFT

Samridhi Creation verdsetter bærekraft som av største betydning for å sikre en trygg verden for våre fremtidige generasjoner. Det sikrer bærekraft på følgende måter:

  • Sikre innkjøp av kvalitetsprodukter fra leverandørene som bruker bærekraftig driftsmetode.

  • Ved å bruke teknologier som bidrar til å oppnå mindre svinn og som også lar avfallet resirkuleres.

  • Vedta energieffektive prosesser med lavt karbonfotavtrykk.

  • Oppfyller alle sikkerhets- og forskriftskrav.

sustainability.jpg
sustainability (2).jpg
bottom of page