top of page

KEMAMPANAN

Samridhi Creation mementingkan kemampanan sebagai perkara yang paling penting untuk memastikan dunia yang selamat untuk generasi akan datang kita. Ia memastikan kemampanan dengan cara berikut:

  • Memastikan sumber produk berkualiti daripada pembekal yang menggunakan kaedah operasi yang mampan.

  • Menggunakan teknologi yang membantu dalam mencapai pembaziran yang lebih rendah dan juga membolehkan sisanya dikitar semula.

  • Mengguna pakai proses jejak karbon yang cekap tenaga dan rendah.

  • Memenuhi semua keperluan keselamatan dan peraturan.

sustainability.jpg
sustainability (2).jpg
bottom of page